Tag - Vingerafdrukservice

Competenties Vingerafdrukservice

Het kunnen beschikken over een internationale verklaring omtrent het gedrag (VOG) danwel Declaration of Good Conduct, danwel Police Clearance is niet vanzelfsprekend. Je hebt te maken met een buitenlandse overheid die alvorens de gewenste verklaring te verstrekken voorwaarden stelt zoals het indienen van...