Werkwijze

Werkwijze
Het traject: simpel, doordacht en effectief
Intakegesprek, Plan van aanpak en offerte, Onderzoek, Analyse, Rapportage en Nazorg. Van Kappel Security Solutions BV doorloopt dit traject bij iedere opsporingsopdracht. Een potentiële opdracht begint met een intakegesprek: het probleem wordt met de cliënt besproken en door ons geanalyseerd. Op basis hiervan maken wij een realistische inschatting van de te verwachten resultaten.

Onze aanpak kenmerkt zich door het op maat gesneden onderzoek met de juiste mensen en de juiste middelen. Naar gelang de aard van de opdracht bekijken wij met de opdrachtgever welke opsporingstechnieken gehanteerd dienen te worden. De meest voorkomende en effectieve recherchemethoden om bewijsmateriaal en informatie te vergaren, zijn:
• Interview – het verzamelen van informatie en getuigenverklaringen
• Observatie – waarnemen en het vastleggen van feiten en gebeurtenissen
• Sporenonderzoek – onderzoek naar vingerafdrukken, braaksporen, DNA, etc.
• Registeronderzoek – het zoeken naar gegevens in registers

Gedurende het onderzoek is er een frequent overleg tussen cliënt en verantwoordelijke rechercheur, de sectiemanager. Dit is een essentieel aspect van onze werkwijze. Zo kan de rechercheur goed geïnfomeerd zijn werk uitvoeren en blijft de cliënt op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.

Op basis van de bevindingen voeren wij een gegevensanalyse uit. Dit leidt tot een goed gestructureerd rapport waarin wij de volgende zaken presenteren:
• informatie omtrent de casus;
• concreet bewijsmateriaal;
• analyse van de feiten en bevindingen.

De overzichtelijkheid, structuur en het waardegehalte van de inhoud van het rapport maakt deze direct bruikbaar in een juridische procedure. De door Van Kappel Security Solutions BV geproduceerde rapportages zijn in veel gevallen van doorslaggevende waarde gebleken.