Sporenonderzoek

Sporenonderzoek
Er is bij me ingebroken
Er is bij me ingebroken en de schade is groot. Maar, de verzekering zegt dat er helemaal niet bij mij is ingebroken! Ze zeggen dat er geen bewijs voor is! Ze willen niet betalen! Ik ben nu dubbel slachtoffer….!
Er is een paar weken geleden bij u ingebroken. Er is voor een groot bedrag aan spullen (video- en audioapparatuur, sieraden, geld, laptop etc.) meegenomen. De inbrekers hebben geen grof geweld gebruikt om binnen te komen. Je kon nauwelijks “braakschade” zien. De verzekering betaalt niet uit, want de verzekeringsonderzoeker beweert dat de deur niet goed was afgesloten. Ze zeggen: “Bewijs maar dat er bij je ingebroken is!” In de verzekeringspolis staat dat er sprake moet zijn van duidelijk zichtbare braakschade.

Alsof het stelen van die spullen al niet erg genoeg is! Hoe bewijs ik tegenover de verzekering dat er echt ingebroken is? Dan krijg ik tenminste de schade nog vergoed!
Van Kappel Security Solutions BV zal het onderzoeksrapport van de verzekering opvragen en kritisch evalueren. Foto’s, verslaglegging en het proces verbaal van de politie worden bestudeerd. Door onze jarenlange ervaring en scholing in strafrechtelijk forensisch onderzoek zullen wij de aanwezige braakschade toch duidelijk zichtbaar kunnen maken. Wij proberen een verband te leggen tussen de gevonden sporen en de gebruikte methodiek van de inbrekers. U kunt hiermee – indien nodig voor de rechter – aantonen dat er daadwerkelijk is ingebroken en de schade door uw verzekering laten uitbetalen.
Hulp nodig?
De specialisten van Van Kappel Security staan voor u klaar en helpen u graag.