Over ons

Bedrijfsprofiel
S. van Kappel (Algemeen directeur)
Op 24 april 1995 werd aan Van Kappel en zijn bedrijf Recherchebureau Kast een vergunning verleend voor het in stand houden van een particulier recherchebedrijf. Met de oprichting van Recherchebureau Kast gaf Van Kappel een opmerkelijk vervolg aan zijn studie fysiotherapie en werd de basis gelegd voor zijn huidige firma van Kappel Security Solutions BV.

Door zijn professionaliteit en klant -en resultaatgericht handelen is Van Kappel bekend bij het bedrijfsleven en bij verschillende overheden, in binnen- en buitenland. Zo is hij op verzoek van het Amerikaanse consulaat reeds jaren actief binnen diverse opsporingsfacetten. Ook heeft Van Kappel naam gemaakt als woonfrauderechercheur voor een groot aantal woningcorporaties. Meerdere van de door Van Kappel behandelde zaken hebben tot jurisprudentie geleid.

In 2004 werd Van Kappel een ECABO rijkserkend praktijkopleider voor het vak Particulier Onderzoeker. Verschillende studenten zijn bij hem in de leer geweest en zij zetten nu als professional met succes de “Van Kappel-methode” voort. Zelf heeft Van Kappel in de afgelopen jaren een aantal op de opsporing toegespitste opleidingen gevolgd op technisch, juridisch en sociaal gebied. Dit heeft zijn professionaliteit verder aangescherpt. Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid is Van Kappel tot zeer recent als vrijwillig hulpverlener actief geweest bij de brandweer. In de rang van hoofdwacht had hij de specialistische functie van waarnemer/verkenner.

Van Kappel is een selfmade man met een eigen stijl die graag werkt aan een eerlijke en veilige samenleving. Zijn vaardigheden liggen op het vlak van dossieropbouw, tactische observatie, technische ondersteuning, interviews en analyse.