Certificeringen

Certificering
Ministerie van Justitie
Van Kappel Security Solutions BV heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het in stand houden van een particulier recherchebureau en is hiermee bevoegd om in opdracht van derden rechercheonderzoeken uit te voeren. De vergunning als bedoeld in art. 2 lid 1 WPBR is bij het Ministerie van Justitie geregistreerd onder nummer POB 1196.

Politie
De opsporingsmedewerkers van Van Kappel Security Solutions BV zijn in het bezit van het mbo diploma Particulier Onderzoeker. Zij voldoen aan de eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid waarover een verklaring is afgegeven door de Politie Gooi en Vechtstreek conform art. 7 lid 2 WPBR. De medewerkers zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs Particulier Rechercheur dat is afgegeven door de korpschef Politie Gooi en Vechtstreek conform art. 9 lid 8 WPBR.

Autoriteit Persoonsgegevens
Ten aanzien van de bescherming van gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens, is dhr. S. van Kappel voor de organisatie Van Kappel Security Solutions BV aangemeld als Functionaris Gegevensbescherming (FG) met het registratienummer FG011253. Deze registratie waarborgt de bevoegdheid en legitimiteit voor het op verantwoorde wijze verwerken van persoonsgegevens.

Vpb
Van Kappel Security Solutions BV leeft de door de VPB opgestelde privacygedragscode na, conform art. 23a van de regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.

Ecabo
Van Kappel Security Solutions BV is conform art. 7.2.10 lid 1 Wet Educatie en Beroepsonderwijs bevoegd de beroepspraktijkvorming te verzorgen voor de mbo opleiding Particulier Onderzoeker. Stagekandidaten worden geselecteerd op aanleg, betrouwbaarheid, vooropleiding en motivatie.