Verhaalsmogelijkheden

Verhaalsmogelijkheden
Valt er wel wat te halen?
Heeft het voor mij als deurwaarder zin om voor mijn cliënt een procedure te starten? De vordering is aanzienlijk, maar valt er wel wat te halen?
U heeft de opdracht van een belangrijke nieuwe opdrachtgever om een vordering in te stellen op een debiteur. De kans dat de rechter de vordering toewijst is zeer groot. De vordering is aanzienlijk; u zult een juridische procedure moeten starten om een titel te krijgen. Maar zijn er eigenlijk wel beslagmogelijkheden en zijn deze voldoende dekkend? En indien er onvoldoende mogelijkheden zijn, dan misschien in de toekomst? Hoe sterk is de debiteur verbonden met Nederland of het buitenland? Conservatoir beslag durft u wel aan, maar een onderzoek moet dan wel discreet gebeuren……

De procedure start ik wel op, want het vonnis zie ik met vertrouwen tegemoet. Echt scoren doe ik echter pas als het uiteindelijke doel wordt behaald: de schadeloosstelling van mijn cliënt!
Gelet op de huidige wet- en regelgeving in Nederland is het lastig om op juridisch verantwoorde wijze de benodigde verhaalsinformatie te genereren. Maar al te vaak wijst de rechter de vordering toe met als nettoresultaat dat er niets te vorderen valt, simpelweg omdat men niet weet waar en wat er te halen valt. Van Kappel Security Solutions BV heeft hierin echter haar weg gevonden. Wij leveren in veel gevallen op transparante wijze de benodigde verhaalsinformatie vanuit binnen- en buitenland. Wij leveren tevens de tactische ondersteuning door bijvoorbeeld ad hoc vaststelling van de locatie van roerende zaken zoals bijvoorbeeld auto’s, boten, kunstvoorwerpen etc. Ook kan tactische observatie een middel zijn om liquide middelen die vatbaar zijn voor beslaglegging op te sporen.
Hulp nodig?
De specialisten van Van Kappel Security staan voor u klaar en helpen u graag.