Contra-expertise politieonderzoek Intermediairs

Contra-expertise politieonderzoek Intermediairs
Contra-expertise politieonderzoek
Mijn cliënt is erg overtuigend in zijn stelling onschuldig te zijn. Klopt het proces verbaal van de politie en hoe onderzoek ik dit?
U staat als strafrechtadvocaat een cliënt bij die inmiddels veroordeeld en gedetineerd is. Hij beweert met kracht onschuldig te zijn en wordt nu dus ten onrechte van zijn vrijheid beroofd. U hebt sterk het gevoel dat uw cliënt te goeder trouw is en u heeft uw twijfels over de volledigheid en kwaliteit van het uitgevoerde politieonderzoek.

Hoe kom ik er voor mijn cliënt achter of het politieonderzoek inderdaad in wezenlijk opzicht onvolledig of onjuist is geweest? Hoe zorg ik voor aanvullende bewijzen die het verhaal compleet maken en die voor mijn cliënt mogelijk nieuwe kansen bieden?
De onderzoekers van Van Kappel Security Solutions BV hebben vanwege hun politieachtergrond kennis van politieonderzoeken. Hiermee zijn wij ook op de hoogte van wat er fout kan gaan en waar bijvoorbeeld tunnelvisie toe kan leiden. Van Kappel Security Solutions BV voert het politieonderzoek voor zover mogelijk opnieuw uit en analyseert het strafdossier. Daarbij komen mogelijk feiten aan het licht, waardoor uw cliënt inderdaad niet langer als dader mag worden aangemerkt en die u de nodige houvast geven voor een hoger beroep of heropening van de zaak.
Hulp nodig?
De specialisten van Van Kappel Security staan voor u klaar en helpen u graag.