Intermediairs

Klik hieronder op de tekst om de casusvoorbeelden te bekijken.

Verzuimfraude

Die medewerker heeft zich wel ziek gemeld, maar op basis van het relaas van mijn cliënt lijkt hier sprake van onrechtmatig ziekteverzuim!

Lees meer

Concurrentiebeding

Pikt die ex-medewerker klanten af van mijn cliënt? Wordt het concurrentiebeding geschonden?

Lees meer

Diefstal

Is het inderdaad die ene medewerker die steelt? Hoe krijg je dat bewezen?

Lees meer

Verhaalsmogelijkheden

Heeft het voor mij als deurwaarder zin om voor mijn cliënt een procedure te starten? De vordering is aanzienlijk, maar valt er wel wat te halen?

Lees meer

Woonfraude

De woningcorporatie waarvoor ik als gemachtigde optreed heeft belang bij onomstotelijk bewijs dat een huurder illegaal onderverhuurt en feitelijk ergens anders woont. Met dit bewijs kan ik de huurovereenkomst in rechte laten ontbinden en ontruiming van de woning vorderen.!

Lees meer

Opsporing vermiste

Ik moet als executeur-testamentair weten waar een bepaalde begunstigde woont. Maar hij is ooit naar het buitenland vertrokken en lijkt van de aardbodem verdwenen. Hoe vind ik hem?

Lees meer

Bewijsvoering in het algemeen

In zijn algemeenheid: hoe zorg ik ervoor dat ik juridisch bruikbare bewijzen in handen krijg?

Lees meer

Contra-expertise politieonderzoek

Mijn cliënt is erg overtuigend in zijn stelling onschuldig te zijn. Klopt het proces verbaal van de politie en hoe onderzoek ik dit?

Lees meer