Van Kappel Security Solutions BV

Hellingstraat 22
1271 VA Huizen
Tel: 035 - 523 31 34

Van Kappel Security Solutions BV


De Firma
Het onderzoeksteam van Van Kappel Security Solutions BV - bestaande uit specialisten vanuit diverse overheidsopsporingsdiensten - is gespecialiseerd in het verwerven van informatie, het uitvoeren van gestructureerd rechercheonderzoek en het rapporteren van aantoonbare feiten. Hiermee stellen wij onze opdrachtgevers in staat om hun recht te halen. Lees verder »

De Organisatie
Van Kappel Security Solutions BV maakt onderscheid door haar op expertise gebaseerde structuur. We haken in op de diversiteit tussen de verschillende soorten voorkomende fraudeopdrachten. Het verschil in aanpak hierin is groot evenals de benodigde kennis en ervaring die hiervoor nodig is. Van Kappel Security Solutions BV heeft haar specifieke kennis en know-how in secties ondergebracht. Iedere sectie heeft een verantwoordelijke sectiemanager als aanspreekpunt. Lees verder »
 
De Missie
Ons doel is om objectief opsporingsonderzoek uit te voeren van de hoogste kwaliteit dat onze cliënten voorziet van accurate feiten. Deze gerapporteerde feiten dienen als juridisch verantwoord en op maat gesneden bewijsmateriaal. Van Kappel Security Solutions BV opereert hierbij binnen de huidige wetgeving. Het werk van Van Kappel Security Solutions BV draagt bij aan een meer rechtvaardige en veiligere maatschappij. Lees verder »

Dienstenpakket


Onderzoeksdiensten
Van Kappel Security Solutions BV hebben in de afgelopen 15 jaar een groot aantal opdrachten behandeld en met succes afgerond.
Lees verder »
Onrechtmatig ziekteverzuim, kostenpost en motivatiecrasher
De verhouding werkgever werknemer. Een gezonde inspanningsverplichting tegen een evenredige beloning.
Lees verder »
Vingerafdrukservice
Op verzoek van het Amerikaanse Consulaat te Amsterdam verzorgen wij reeds enige jaren de Fingerprint Service voor de private sector en bedrijven. Lees verder »